do góry

O bazie firm

W ramach akcji “Przejrzysta Polska” Gmina Zator przystąpiła do opracowania Gminnego Katalogu Firm. W katalogu mogą znaleźć się zarówno firmy, zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zator, jak i zarejestrowane poza tym terenem Gminy Zator, ale świadczące na obszarze naszej gminy usługi:

 • doradcze
 • projektowe
 • geodezyjne
 • prawne
 • doradcze
 • księgowe
 • fotograficzne
 • kserograficzne
 • tłumaczenia tekstów
 • pogrzebowe
 • komunalne
 • inne, związane z zakresem usług świadczonych przez Urząd Miejski w Zatorze

Do opracowania Katalogu wykorzystano dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej Gminy Zator. Umożliwi on wszystkim zainteresowanym podmiotom zapoznanie się z profilem działalności przedsiębiorcy lub firmy i dokonanie dobrego wyboru wykonawcy usługi - na zasadzie uczciwej i wolnej konkurencji oraz swobodzie działalności gospodarczej.

Wpisu do Gminnego Katalogu Firm można dokonać poprzez złożenie wniosku (druk do pobrania tutaj):

 • osobiście w Dziale Rozwoju, Promocji i Oświaty Urzędu Miejskiego w Zatorze,
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Zatorze, 32 – 640 Zator, Rynek 10
 • pocztą elektroniczną: gmina@zator.pl (skan oryginalnego wniosku)

Aktualizacja Katalogu dokonywana będzie co 6 miesięcy, w miarę wpływu wniosków oraz zgłaszania zmian w zakresie działalności.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl