do góry
Strona główna / Gospodarka / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zator wraz z komentarzem
 
l.p.
data uchwalenia
Nazwa planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu (uchwały) 
nr i data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
1
21-03.2011
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator – zmiana tekstu planu i korekta rysunków - plan podstawowy
korekta
2
26-02-2013
Korekta tekstu i rysunku planu
3
26-03-2013
Zmiany częściowe – Zator, Podolsze, Grodzisko

Obowiązuje tylko dla Podolsza

jako zmiana do   
4
30-04-2013
Zmiana częściowa rysunku planu
Graboszyce „karpik”
jako zmiana do   
obecnie obowiązuje łącznie z korektą
zawartą w 
5 25.02.2014

Zmiana planu „Podolsze Graboszyce”

Obowiązuje tylko dla Podolsza

Uchwała nr LIII/415/14
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 1438
z dnia 07.03.2014r

jako zmiana do  
Uchwały nr VIII/31/2011
Dz.Urz.województwa małopolskiego
Nr 230 poz. 1884
6 25.02.2014  Zmiana planu „Laskowa” Uchwała nr LIII/416/14
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 1390
z dnia 06.03.2014r

jako zmiana do  
Uchwały nr VIII/31/2011
Dz.Urz.województwa małopolskiego
Nr 230 poz. 1884
7 25.03.2014 Zmiana planu „Podolsze-Smolice-Palczowice” Uchwała nr LIV/429/14
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 2073
z dnia 08.04.2014r

jako zmiana do   
Uchwały nr VIII/31/2011
Dz.Urz.województwa małopolskiego
Nr 230 poz. 1884
8  27.05.2014  Zmiana planu "Grodzisko"

Uchwała nr LVI/451/14
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 3381
z dnia 26.06.2014r
jako zmiana do
Uchwały nr VIII/31/2011
Dz.Urz.województwa małopolskiego
Nr 230 poz. 1884

9 31.03.2015 Zmiana planu "linia zabudowy Graboszyce"

UCHWAŁA NR VII/51/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015 r.

Dz.Urz.województwa małopolskiego
DZ. URZ. WOJ. 2015.2232 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

10 29.09.2015

Zmiana planu dla terrenu Palczowice-Smolice (W+Rł), Graboszyce (U9 Fryc)

Obowiązjuje tylko dla Palczowic i Smolic

Uchwała nr XII/116/15
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz.6026 z dnia 19.10.2015 r.

11 24.11.2015 Zmiana planu „Podolsze-Smolice-Palczowice”

Uchwała nr. XV/139/15
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz.7671 z dnia 08.12.2015r

12 30.08.2016 Zmiana planu - obszar m. Zator - obowązuje tylko w części

zobacz rysunek

XXIV/219/16
Dz.Urz.województwa małopolskiego
poz. 5342 z dnia 23.09.2016 r.

13. 12.04.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce


UCHWAŁA NR XLV/386/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Dz.Urz.województwa malopolskiego poz.3372 z dnia 27.04.2018 r.

 14. 12.04.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko UCHWAŁA NR XLV/385/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Dz.Urz.województwa małopolskiego poz.3371 z dnia27.04.2018
15.  15.08.2018 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zator - etap A
Zobacz rysunek

UCHWAŁA NR XLIX/412/18 z dnia 11 lipca 2018 r. DZ. URZ. WOJ Mał. poz.5374 z dnia 31.07.2018r.

Rejestr studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zator
 
l.p.
data uchwalenia
Zakres studium
Nr aktu
(uchwały)
1
28.12.2017
teren całej gminy Zator

UCHWAŁA NR XLI/358/17 (obowiązująca)

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZATOR - obowiązujące

RYSUNEK STUDIUM uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator (obowiązujacy)

RYSUNEK STUDIUM KIERUNKI zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator (obowiązujący)

  Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji
 
l.p.
Nazwa planu
Uchwała Rady Miejskiej
zawiadomienia , ogłoszenia, obwieszczenia związane z realizacją uchwały
1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laskowa i Trzebieńczyce w gminie Zator Nr X/96/15
z dnia 30 czerwca 2015

 

ZARZĄDZENIE NR 743.2018 BURMISTRZA ZATORA Z DNIA 23 MARCA 2018 ROKU w sprawie: rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laskowa i Trzebieńczyce w gminie Zator

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Zatora Nr 743.2018 z dnia 23 marca 2018 roku

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laskowa i Trzebieńczyce w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Aktualne

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laskowa i Trzebieńczyce w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Uchwała Nr X/95/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku  ZARZĄDZENIE NR 742.2018 BURMISTRZA ZATORA Z DNIA 23 MARCA 2018 ROKU w sprawie: rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Zatora Nr 742.2018 z dnia 23 marca 2018 roku

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -Aktualne

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

3 Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla obszaru sołectw Rudze, Łowiczki Uchwała Nr XII/126/15 z 27 październiak 2015 roku

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZARZADZENIE NR 919.2018 BURMISTRZA ZATORA Z DNIA 15 LISTOPADA 2018 ROKU W sprawie: rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator

5. Przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru Miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

Uchwały Nr XXX/275/17 z dnia 7 luty 2017 r

UCHWAŁA NR XLIX/411/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/275/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r.

 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zatora wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru Miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zatora – etap B wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

6.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Palczowice i Smolice w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Uchwała Nr XXIX/263/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku  

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Palczowice i Smolice w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl