do góry

Gminne

Znaleziono 72 wiadomości.

Utrudnienia na ulicy Słowackiego w Zatorze 2020-07-10

Od dnia 13.07 2020 r. rozpoczynają się roboty polegające na wykonaniu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przy Centrum Aktywizacji Zawodowej i Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zatorze – ul. Słowackiego.

zobacz więcej

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy Domu Ludowym w Rudzach 2020-07-07

Urząd Miejski w Zatorze uprzejmie informuje, że od dnia 6.07 2020 r. rozpoczynają się roboty polegające na wykonaniu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przy Domu Ludowym w Rudzach, w ciągu drogi gminnej – ul. Dworskiej.

zobacz więcej

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Podolszu 2020-06-16

15 czerwca 2020r. w Oczyszczalni Ścieków w Podolszu podpisana została umowa na modernizację i gruntowną przebudowę obiektu pomiędzy Oczyszczalną Sp. z o. o., a Control Process Silesia Sp. z o.o.

zobacz więcej

Nowy odcinek chodnika przy ul. Starowiejskiej w Podolszu 2019-11-15

Dnia 08.11.2019 r. przedstawiciele Gminy wraz z Wykonawcą odebrali roboty polegające na wykonaniu odcinka chodnika lewostronnego o dł. ok 100 m i szerokości ok 1,4 mb.

zobacz więcej

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku Rudze 2019-09-20

Na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, Gmina wykonała cyt. „Kompletny projekt budowlano-wykonawczy chodnika w ciągu drogi krajowej DK 28 w Rudzach

zobacz więcej

Wydano decyzję ZRID na budowę obwodnicy Podolsza 2019-08-14

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że zgodnie z deklaracjami Inwestora i Wykonawcy, złożonymi na spotkaniach z mieszkańcami Podolsza, Projektant złożył i uzupełnił w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dokumentację techniczną

zobacz więcej

Kolejny przetarg na budowę obwodnicy Zatora. 2019-08-06

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę obwodnicy Zatora.

zobacz więcej

Droga powiatowa w Graboszycach już po modernizacji 2019-07-19

W dniu 19.07.2019 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej (ul. Główna) nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 – 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 – 0+055. Roboty zostały wykonane dwa i pół miesiąca przed ich planowanym zakończeniem.

zobacz więcej

Modernizacja drogi wewnętrznej (do pól) nr 98 w Zatorze na odcinku 435 m 2019-07-12

W dniu 03.07.2019 r. dokonano odbioru robót dotyczących zadania pn: „Modernizacja drogi wewnętrznej (do pól) nr 98 w Zatorze na odcinku 435 m”.

zobacz więcej

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej 2019-07-12

Zakończono prace modernizacyjne na ul Grunwaldzkiej. Zakres robót obejmował....

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl