do góry

Gminne

Znaleziono 76 wiadomości.

O przyszłości gospodarczej Gminy Zator w portalu Głos 24 2020-11-20

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Zatora Mariuszem Makuchem na Małopolskim Portalu Informacyjnym Głos 24. Burmistrz Zatora w obszernym wywiadzie przedstawił historię i plany rozwojowe Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, a także przyszłe inwestycje firm ZSAG i lokalnych przedsiębiorców.

zobacz więcej

Środki z Budżetu Państwa na przebudowę ulicy Parkowej 2020-11-18

Gmina Zator otrzymała zapewnienie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Parkowej w Zatorze. Rozbudowa drogi będzie realizowana na podstawie tzw. ZRID-u (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej).

zobacz więcej

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku 2020-08-18

Urząd Miejski w Zatorze informuje mieszkańców, że w dniu 17.08.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku”

zobacz więcej

Modernizacji drogi wojewódzkiej DW 781 Chrzanów Targanice 2020-08-18

Urząd Miejski w Zatorze informuje mieszkańców, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczął zadanie inwestycyjne, polegające na modernizacji drogi wojewódzkiej DW 781 Chrzanów – Targanice, na dwóch odcinkach: w Zatorze o długości 1100 mb (ul. Gen. Sikorskiego) oraz w Gierałtowicach na długości 700 mb.

zobacz więcej

Utrudnienia na ulicy Słowackiego w Zatorze 2020-07-10

Od dnia 13.07 2020 r. rozpoczynają się roboty polegające na wykonaniu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przy Centrum Aktywizacji Zawodowej i Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zatorze – ul. Słowackiego.

zobacz więcej

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy Domu Ludowym w Rudzach 2020-07-07

Urząd Miejski w Zatorze uprzejmie informuje, że od dnia 6.07 2020 r. rozpoczynają się roboty polegające na wykonaniu progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przy Domu Ludowym w Rudzach, w ciągu drogi gminnej – ul. Dworskiej.

zobacz więcej

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Podolszu 2020-06-16

15 czerwca 2020r. w Oczyszczalni Ścieków w Podolszu podpisana została umowa na modernizację i gruntowną przebudowę obiektu pomiędzy Oczyszczalną Sp. z o. o., a Control Process Silesia Sp. z o.o.

zobacz więcej

Nowy odcinek chodnika przy ul. Starowiejskiej w Podolszu 2019-11-15

Dnia 08.11.2019 r. przedstawiciele Gminy wraz z Wykonawcą odebrali roboty polegające na wykonaniu odcinka chodnika lewostronnego o dł. ok 100 m i szerokości ok 1,4 mb.

zobacz więcej

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku Rudze 2019-09-20

Na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, Gmina wykonała cyt. „Kompletny projekt budowlano-wykonawczy chodnika w ciągu drogi krajowej DK 28 w Rudzach

zobacz więcej

Wydano decyzję ZRID na budowę obwodnicy Podolsza 2019-08-14

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że zgodnie z deklaracjami Inwestora i Wykonawcy, złożonymi na spotkaniach z mieszkańcami Podolsza, Projektant złożył i uzupełnił w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dokumentację techniczną

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl