do góry

Dla przedsiebiorców

Szanowni Przedsiębiorcy z Gminy Zator!

Gmina Zator rozpoczęła realizację Programu Szwajcarskiego w ramach, którego będą dzielone środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz na zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie prowadzona jest analiza potrzeb i pomocy przedsiębiorcom z obszaru Doliny Karpia w szczególności w Gminie Zator.

W dniu 7 lipca 2010 roku o godz. 10:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze Burmistrz Zatora organizuje spotkanie robocze z przedsiębiorcami Gminy Zator, podczas którego przedstawione zostaną założenia programu i przyjmowane będą wnioski przedsiębiorców co do sposobu jego realizacji, w tym w szczególności udzielanej kwoty dofinansowania, terminów i zakresu pomocy finansowej dla firm.

Tylko Państwa aktywny udział pomoże nam stworzyć program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. Planowane uruchomienie środków finansowych na wsparcie działalności gospodarczej w Gminie Zator przyjęte zostało na I kwartał 2011 roku.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu
Instytucja Realizująca Projekt
Urząd Miejski w Zatorze

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij