do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

Znaleziono 554 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna >
 • Ostatnia »

Prace budowlane na Alei Chopina w Zatorze 2018-10-10

Zakres robót obejmuje wykonanie m. in. : robót ziemne (490 m3), kanalizacji deszczowej (179 mb) wraz ze studzienkami....

zobacz więcej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.10.2018 r. rozpocznie się przebudowa ul. Jana Pawła II 2018-10-09

W związku z prowadzonymi robotami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Planowany okres realizacji robót: od 10.10.2018 r. do końca czerwca 2019r.

zobacz więcej

Petycja: w sprawie aktualnych projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 2018-10-03

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego ....

zobacz więcej

Projekt „Kierunek Kariera” - doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! 2018-09-27

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

zobacz więcej

PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH! Bezpłatne badania spirometryczne 2018-09-20

Zator to kolejne z 21 miast i gmin, w których Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi kampanię społeczną pod hasłem „PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-09-14

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

zobacz więcej

Budowa miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Kongresowej w Zatorze 2018-08-31

Dobiegły końca prace, związane z budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Kongresowej w Zatorze.

zobacz więcej

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora 2018-08-15

Informujemy, że z dniem 15.08.2018 r. wchodzi w życie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora (etap A).

zobacz więcej

Inwestycje w Gminie Zator: prace remontowe na jednym z budynków gminnych przy szkole w Laskowej. 2018-07-30

Trwają prace remontowe na jednym z budynków gminnych przy szkole w Laskowej.

zobacz więcej

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania 2018-07-25

Na podstawie art. 10 oraz 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego W sprawie zmiany koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoż ,,Rabusiowice” (w OG ,,Rabusiowice 2”), zlokalizowanego w miejscowości Smolice, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

zobacz więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna >
 • Ostatnia »
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl