do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

Znaleziono 563 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Następna >
 • Ostatnia »

OGŁOSZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-10

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

zobacz więcej

Polowania na dziki - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa ASF 2019-01-09

Polowania na dziki - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa ASF

zobacz więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZATOR DO WYMIANY STARYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W 2019 ROKU 2019-01-02

Urząd Miejski w Zatorze przypomina, że dnia 28 marca 2017 r. została podjęta uchwała Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Zator.

zobacz więcej

Boże Narodzenie 2018 2018-12-21

Życzymy szczęśliwych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj rok 2019 będzie rokiem spełnionych nadziei i oczekiwań,

zobacz więcej

Komunikat Urzędu Skarbowego do pracodawców 2018-12-14

Pracodawco! Pamiętaj że: zatrudniając pracownika, pracodawca ma ustawowy obowiązek żądać od niego podania prawidłowego identyfikatora podatkowego i podania go na sporządzanych deklaracjach (np. PIT-11, IFT-1, IFT-1R,...)

zobacz więcej

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości 2018-11-20

informację o wszczęciu postępowania z dniem 20-11-2018 z wniosku ENERGY 2000 – sp. z o.o. ENERGYLANDIA spółka komandytowa 34-141 Przytkowice 532 A, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Water Park w Zatorze”

zobacz więcej

ZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowania dowodowego 2018-11-14

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa parku rozrywki – moduł „Smoczy Gród” na terenie Gminy Przeciszów”

zobacz więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Następna >
 • Ostatnia »
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij