do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 3 lutego 2020 r. 2020-02-13

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 381.2020
Burmistrza Zatora z dnia 3 lutego 2020r.

 OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 3 lutego 2020r. 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

 I. Niniejszy wykaz obejmuje następującą nieruchomość: 

Położenie

Nr  działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia [ha]

Minimalny czynsz

w skali roku

Termin płatności

Cel dzierżawy

Zator

obr. 7 dz. 40/168

KR1E/00024116/4

0,0072

150,00 zł

+ VAT

do 30 września danego roku

Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

W latach następnych czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.

II. Niezależnie od płaconego czynszu, którego termin zapłaty upływać będzie z końcem września danego roku (czynsz płatny jednorazowo w stosunku rocznym) dzierżawca zostanie obciążony innymi należnościami związanymi z użytkowaniem gruntu (zobowiązania podatkowe).

III. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl. 

Wprowadził: Karol Matyjasik 2020-02-13 11:07
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl