do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 10 lutego 2020 r. 2020-02-13

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 387.2020
Burmistrza Zatora z  dnia 10 lutego 2020r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do  zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Oświęcimskiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.  z 2020 r. poz. 65)  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, na rzecz  Powiatu Oświęcimskiego

I. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość  obejmująca działki będące własnością Gminy Zator,  położone w Graboszycach, Grodzisku, Laskowej, Smolicach,  Zatorze – obręb 3,  zajęte pod drogi powiatowe nr 1807K, 1806K, 1773K.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nazwa drogi

Przeznaczenie w planie

Księga wieczysta

Obręb Graboszyce

591/14

0,0645

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

591/17

0,0042

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

602/7

0,0462

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

667

0,0626

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

668/1

0,0023

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

668/2

0,2261

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

669/5

0,0018

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

669/8

0,0417

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

673/12

0,0310

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

673/14

0,0636

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

673/15

0,0067

1807K ul. Czarcza

KD-Z, KK

KR1E/00050997/4

674/4

0,0010

1807K ul. Czarcza

KD-Z

KR1E/00050997/4

Obręb Grodzisko

328/2

0,0050

1807K ul. Jazowa

KD-Z

KR1E/00039992/6

Obręb Laskowa

482/1

0,0106

1807K ul. Nadrzeczna

KD-Z

KR1E/00050288/1

Obręb 3

22/6

0,0019

1806K ul. Kasztanowa

KD-Z

KR1E/00057421/5

Obręb Smolice

506/15

0,0011

1773K ul. Wiślana

KD-Z

KR1E/00058182/4

795/20

0,5253

1773K ul. Wiślana

KD-Z, KDW,

ZP, MRUz, MRU

KR1E/00058182/4

RAZEM:

1,0956

 

 

 

Wartość darowizny wynosi 35 140,69zł.  Darowizna nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.      Nieruchomość  wolna  jest od obciążeń i zobowiązań.

II. Nieruchomość po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu zbyta będzie z drodze darowizny na rzecz Powiatu Oświęcimskiego.

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.(33) 8412215 w.19.

Wprowadził: Karol Matyjasik 2020-02-13 13:02
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl