do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

Znaleziono 438 wiadomości.

OGŁOSZENIE o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 510452K — od ul. Krakowskiej do Podolsza na odcinku o długości ok. 180 m (ul. Nad Skawą w Podolszu)” 2017-12-12

,,Przebudowa drogi gminnej nr 510452K — od ul. Krakowskiej do Podolsza na odcinku o długości ok. 180 m (ul. Nad Skawą w Podolszu)”

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 4 grudnia 2017r. 2017-12-07

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Palczowice i Smolice w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-12-07

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zobacz więcej

Rozporządzenie dotyczące odstrzału dzików m.in. na terenie powiatu oświęcimskiego i wadowickiego 2017-11-29

Dnia 16 listopada 2017 roku zostało wydane rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

zobacz więcej

Firma Protech z wyróżnieniem dla nowatorskiego przedsiębiorstwa 2017-11-28

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – instytucja Województwa Małopolskiego – świętuje swoje dziesięciolecie. Podczas gali z okazji jubileuszu tej instytucji, marszałek Jacek Krupa oraz wicemarszałek Stanisław Sorys, wręczyli nagrody w trzech kategoriach.

zobacz więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz 2017-11-28

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

zobacz więcej

Otwarcie Stacji Paliw MOYA przy ulicy Grabskiego w Zatorze 2017-11-28

Miło nam poinformować, że w dniu 28.11.2017 r. odbyło się otwarcie Stacji Paliw MOYA na terenie przy ulicy Grabskiego w Zatorze.

zobacz więcej

Obwieszczenie - Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości 2017-11-27

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania z dniem 27-11-2017 z wniosku Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

zobacz więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-11-27

a wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków zostało wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl