do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

Znaleziono 418 wiadomości.

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej, w Zatorze w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w części w strefie aktywności gospodarczej miasta Zator 2017-10-20

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze – obręb 6, obejmującej działkę 18/20 o powierzchni 3.3105ha, będącą własnością Gminy Zator , objętą księgą wieczystą KR1E/00048616/3.

zobacz więcej

Gmina Zator wśród liderów rankingu wydatków inwestycyjnych wg miesięcznika samorządowego Wspólnota 2017-10-20

Gmina Zator zajęła 19 miejsce w skali kraju i 2 w województwie małopolskim w kategorii małych miast w rankingu organizowanym przez miesięcznik samorządowy „Wspólnota”

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 16 października 2017r. 2017-10-19

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

zobacz więcej

Bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy 2017-10-13

w dniu 16.11.2017 w godzinach 9:30-14:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-12

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/262/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków

zobacz więcej

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 05.10.2017r. 2017-10-05

Informuję, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) w dniach 06.10.2017 r. – 05.12.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, w pokoju nr 108, w godz. 900 – 1400 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 2 października 2017r. ws podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy 2017-10-03

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 2 października 2017r. ws. podania do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy 2017-10-03

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

zobacz więcej

LAST MINUTE - dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii - ostatni moment na złożenie ankiety o udział. 2017-09-30

Urząd Miejski w Zatorze informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania ankiet w sprawie dofinansowania do inwestycji w odnawialne źródła energii (m.in. fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)

zobacz więcej

Ogłoszenie ZGK sp. z o.o. dot. przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia w Trzebieńczycach 29.09.2017 r. 2017-09-28

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w Trzebieńczycach dnia 29.09.2017 r.

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl