do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

Znaleziono 467 wiadomości.

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet 2018-03-13

Nie czekaj do maja, wniosek możesz wysłać już 15 marca. Skorzystaj ze: szkoleń, możliwości złożenia oświadczenia zamiast wniosku; stanowisk internetowych w biurach powiatowych ARiMR

zobacz więcej

Oferta pracy: kasjer sprzedawca 2018-03-13

Firma Lemarpol Sp. z o. o. - Park Rozrywki w Zatorze, poszukuje kandydatów na stanowisku: KAJSER - SPRZEDAWCA

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE 2018-03-13

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r, poz 1257.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1405)

zobacz więcej

Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych (szamb) 2018-03-02

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na właścicielach nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej spoczywa obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych

zobacz więcej

Obwieszczenie Burmistrza Zatora o konsultacjach społecznych „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zator na lata 2017 -2031” 2018-03-01

Na podstawie z art. 39 art. 40 art. 41i art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U.2017 poz. 1405 z późn. zm./

zobacz więcej

Oferty pracy Plastmot 2018-02-23

Oferta Pracy w Plastmot - Operator Wtryskarek

zobacz więcej

Oferta Pracy Plastmot 2018-02-23

Oferta Pracy w Plastmot - Ustawiacz maszyn

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej oraz w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 2018-02-22

na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej oraz w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

zobacz więcej

Postanowienie wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2018-02-20

Sprostowanie w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa obwodnicy m. Zator..."

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 2018-02-19

na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej oraz w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl