do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

Znaleziono 502 wiadomości.

PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH! Bezpłatne badania spirometryczne 2018-09-20

Zator to kolejne z 21 miast i gmin, w których Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi kampanię społeczną pod hasłem „PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-09-14

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

zobacz więcej

Budowa miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Kongresowej w Zatorze 2018-08-31

Dobiegły końca prace, związane z budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Kongresowej w Zatorze.

zobacz więcej

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora 2018-08-15

Informujemy, że z dniem 15.08.2018 r. wchodzi w życie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora (etap A).

zobacz więcej

Inwestycje w Gminie Zator: prace remontowe na jednym z budynków gminnych przy szkole w Laskowej. 2018-07-30

Trwają prace remontowe na jednym z budynków gminnych przy szkole w Laskowej.

zobacz więcej

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania 2018-07-25

Na podstawie art. 10 oraz 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego W sprawie zmiany koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoż ,,Rabusiowice” (w OG ,,Rabusiowice 2”), zlokalizowanego w miejscowości Smolice, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.

zobacz więcej

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Zatora 2018-07-16

13 lipca 2018, w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Zatora, w ciągu DK28.

zobacz więcej

Rozbudowa drogi powiatowej ul. Graniczna w Zatorze 2018-07-02

Zgodnie z zawartą umową od 19.06.2018 r., do 31.08.2019 r. wykonywane będą roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę ul. Granicznj w Zatorze

zobacz więcej

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatoraz dnia 26 czerwca 2018r. 2018-06-28

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze – obręb 4, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zobacz więcej

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatoraz dnia 26 czerwca 2018r. 2018-06-28

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej m. Zator oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl