do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

Znaleziono 397 wiadomości.

Przebudowa jazu w Grodzisku 2017-08-17

Decyzja o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych

zobacz więcej

Oceny energetyczne w ramach programu wymiany kotłów - wskazówki dla mieszkańców 2017-08-14

Poniżej publikujemy pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie wskazówek dla mieszkańców, u których wykonywane są oceny energetyczne.

zobacz więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Materiały do pobrania 2017-08-11

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zobacz więcej

Inwestycje w Gminie Zator 2017-08-09

W lipcu bieżącego roku rozpoczęto prace budowlane związane z modernizacją dachu na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej położonej Zatorze - obręb 6, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na popraw warunków zagospodarowania nieru 2017-08-08

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 7 sierpnia 2017r 2017-08-08

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-08-07

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/262/16 Rady Miejskie w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator

zobacz więcej

Informacja w sprawie możliwości przerwy w dostawie wody lub spadek jej ciśnienia na obszarze Bugaja 2017-08-04

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przy ul. Reymonta, od godziny 8 00– 12 00 dnia 08.08.2017 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody

zobacz więcej

Projekt "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej" 2017-07-25

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 700 zł.

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl