do góry
Strona główna / Gospodarka / Projekty i inwestycje w gminie / Projekty i programy dofinansowane z UE / Przebudowa drogi gminnej odcinek Jana Pawła II w Zatorze

Przebudowa drogi gminnej odcinek Jana Pawła II w Zatorze

Projekt numer RPMP.07.01.03-12-1068/17 pn.:  „Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Jana Pawła II w Zatorze

 Zakończyły się roboty budowlane wykonywane w ramach projekt nr RPMP.07.01.03-12-1068/17 pn. "Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Jana Pawła II w Zatorze".

Zakres robót obejmował:

  1. koszty kwalifikowane, m. in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne (1.067 m3), frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (3.005 m2), kanalizacja deszczowa (łącznie ok. 600 mb), podbudowy z kruszywa ze stabilizacją podłoża gruntowego cementem (3.038 m2), podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (2.531 m2), nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i ścieralna (2.531 m2), nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (chodniki, zjazdy, wyspa – łącznie ok. 1.720 m2), oznakowanie poziome i pionowe, zabezpieczenie kolizji z istniejącymi sieciami, rozbudowa oświetlenia ulicznego.
  2. koszty niekwalifikowane: remont kanalizacji sanitarnej (480 mb).

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Jana Pawła II w Zatorze, na dł. 503mn", który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina uzyskała dofinansowanie z powyższego programu w wysokości 1.094.451,21 zł.
Wkład własny Gminy Zator wyniósł 591.651,80 zł.

Roboty budowlane zakończyły się prawie dwa miesiące przed planowanym terminem zakończenia inwestycji. 

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej mogliśmy doprowadzić do wysokiego standardu technicznego duży odcinek ulicy Jana Pawła II, drogi bardzo ważnej dla mieszkańców i gości odwiedzających Gminę Zator.   

Zobacz pozostałe informację na temat inwestycji:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl