do góry

 

 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 

INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE  CAZ i CEKWiT w ZATORZE

 

Budynek CAZ zlokalizowany został w centralnej części działki z głównym wejściem do obiektu od strony ul. Słowackiego. Obiekt został zaprojektowany w formie dwóch równoległych do ulicy Palimąki   skrzydeł, połączonych prostopadłym łącznikiem. Pomiędzy głównymi skrzydłami, od strony zachodniej znajduje się patio rekreacyjne, a od strony wschodniej centralne miejsce łącznika stanowi wejście główne i hall.

Skrzydło południowe obiektu mieści część szkoleniową – Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, Wystawiennicze i Turystyczne Doliny Karpia. W części parteru skrzydła południowego zlokalizowanych jest łącznie 9 pomieszczeń o powierzchni 286m2, w tym: sanitariaty, hall, zaplecze sali audytroryjnej, szatnia, pomieszczenie kawiarni wraz z zapleczem oraz klatka schodowa prowadząca na piętro. Na pierwszym piętrze części szkoleniowej znajduje się 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni ponad 445m2, w tym nowoczesna sala audytoryjna mieszcząca 200 słuchaczy (253m2), pomieszczenia techniczne sali wraz z reżyserką, hall oraz dwie sale konferencyjne.

Na II piętrze części CEKWiT-u znajduje się korytarz, którym możemy przemieścić się na część biurową obiektu lub wyjść na taras zewnętrzny, z którego możemy podziwiać widoki Beskidu Małego lub miasta Zatora.

Obiekt łączy w sobie dwie funkcje: szkoleniową, która została przybliżona na wstępie oraz część biurowo- usługową. W skrzydle północnym, w części parteru zlokalizowano pomieszczenia usługowe przeznaczone do wynajęcia (206m2) oraz klatkę schodową, korytarz i dwa pomieszczenia techniczne. Pierwsze i drugie piętro skrzydła północnego oraz łącznika zajmują pomieszczenia biurowe. Na pierwszy piętrze mamy 11 pokoi biurowych o ogólnej powierzchni 221m2, salkę konferencyjną (40,3m2), salkę komputerową (25m2), sanitariaty, pomieszczenie socjalne oraz dwa pomieszczenia techniczne

Podobnie na drugim piętrze zlokalizowanych zostało 11 pomieszczeń biurowych, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie techniczne, pomieszczenia porządkowe oraz korytarz.

Południowe skrzydło obiektu stanowi Centrum Edukacyjno-Konferencyjne , Wystawiennicze i Turystyczne Doliny Karpia. Budowa tej części obiektu została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Wysokość uzyskanego dofinansowania wyniosła w ramach opisanego wyżej programu unijnego 1 348 000zł, całkowita wartość projektu objętego dofinansowaniem wyniosła natomiast 2 545 387zł.

Od dnia 1 września b.r w części CEKWit odbywają się zajęcia edukacyjne Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze.

 

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl