do góry

Polska Strefa Inwestycji

 

dla firm realizujących nowe inwestycje

 

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to ustawowy instrument wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje.

W jego ramach przedsiębiorcy otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości firmy, którą prowadzą. Co więcej, inwestycja może być usytuowana gdziekolwiek w Małopolsce (nie tylko na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych).

PSI zastępuje dotychczasową ustawę dotyczącą specjalnych stref ekonomicznych, która będzie obowiązywać równolegle z programem PSI do 31 grudnia 2026 r. Polska Strefa Inwestycji działa natomiast bezterminowo.

Mamy nadzieję, że nowe możliwości dostępne w ramach Polskiej Strefy Inwestycji staną się nowym impulsem do rozwoju nie tylko firm, ale także małopolskich gmin.

 
 
 
Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Na jaką inwestycję można uzyskać ulgę podatkową?

Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu  nowych inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

 

 

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 

35% dla dużych | 45% dla średnich | 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw

 

Przykładowy sposób naliczania pomocy publicznej:

 

nakłady inwestycyjne   nowe miejsca pracy  
grunt 10 000 000 miesięczne koszty pracy 10 000
budynek 20 000 000 nowe miejsca pracy 100
środki trwałe 70 000 000 24 miesiące 24
razem 100 000 000 razem 24 000 000
duża firma (35%) 35 000 000 duża firma (35%) 8 400 000
średnia firma (45%) 45 000 000 średnia firma (45%) 10 800 000
mała firma (55%) 55 000 000 mała firma (55%) 13 200 000
mikro firma (55%) 55 000 000 mikro firma (55%) 13 200 000
KONTAKT
Dział obsługi inwestora: Dział prawny:
Jacek Bielawski
tel. 12 640 19 49
jbielawski@kpt.krakow.pl
Łukasz Klej
tel. +48 516 331 774
lklej@kpt.krakow.pl
Justyna Czyszek
tel. +48 690 950 600
jczyszek@kpt.krakow.pl
Marcin Nalepa
tel. +48 604 521 527
mnalepa@kpt.krakow.pl
Marek Martynowicz
tel. +48 12 345 32 23
mmartynowicz@kpt.krakow.pl
 

 

Źródło: KPT Kraków
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij