do góry

Wakacyjne remmonty w Podolszu

W Zespole Szkól Ogólnokształcących w Podolszu cały czas w okresie wakacyjnym trwały przygotowania obiektu do nowego roku szkolnego. Wszelkie prace remontowo – naprawcze wykonali pracownicy obsługi, w stronę których dyrektor Piotr Januszyk kieruje specjalne słowa uznania. Ich staraniem wymalowane zostały: pracownia komputerowa, szatnia, korytarz i magazyn przedszkola, kuchnia z zapleczem oraz toaleta przy sali gimnastycznej.
Ponadto wymienione zostały na energooszczędne oprawy oświetleniowe w pracowni komputerowej i na korytarzu przy sali gimnastycznej.
Wykonano także poszerzenie chodnika (20 mb) prowadzącego do przedszkola oraz ogrodzenie wzdłuż sali gimnastycznej. Zabetonowane zostały słupki i zamontowane przęsła o łącznej długości 30 mb.
Należy również wspomnieć o naprawach klamek i szyldów w drzwiach prowadzących do pomieszczeń szkolnych oraz o renowacji stołów i krzeseł uczniowskich.
Oprócz wyżej wymienionych działań pracownicy obsługi na bieżąco kosili i plewili tereny zielone wokół szkoły.
W dwóch szkolnych pracowniach zainstalowano rzutniki multimedialne i dokonano montażu korytek instalacyjnych do przewodów zasilających i sterujących.
Zaangażowaniem wykazali się także rodzice uczniów przyszłej klasy pierwszej szkoły podstawowej, którzy zakupili rolety okienne (za kwotę 700zł.) i wymienili listwy przypodłogowe w sali lekcyjnej swoich dzieci.
Ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców od instytucji i osób prywatnych zakupiono 58` telewizor na wyposażenie świetlicy szkolnej.
Na uwagę zasługuje również fakt wymiany na budynku gospodarczym o powierzchni ok. 80m2 poszycia dachowego (blachy falistej) przekazanego przez księdza Roberta Jończyka.
W czasie wakacji – od 1 do 31 sierpnia przedszkole działające w naszej szkole pełniło dyżur, gromadząc codziennie 20 dzieci z gminy Zator.
Od 17 sierpnia nauczyciele zatrudnieni w ZSO w Podolszu rozpoczęli przygotowania dokumentów i pracowni na nowy rok szkolny.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl