do góry

POKL Grodzisko

Gmina Zator zrealizowała w 2015 w Zespole Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku projekt pt.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym, oraz świetlicy, której otwarcie zaplanowano z początkiem nowego roku szkolnego poprzez zakup dodatkowego wyposażenia, dostosowanie pomieszczeń oraz organizację placu zabaw dostosowanego dla dzieci 4-5 letnich.

Prace wykonane ramach projektu:

 1. przyszkolny plac zabaw poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia,
 2. zakup pomocy dydaktycznych i zabawek i innego sprzętu do oddziału przedszkolnego ( szafa, rolety, karnisz, lampy, artykuły plastyczne i papiernicze),
 3. Doposażenie kuchni: sztućce, talerze, kubki, 2 komplety garnków, patelnia, rondle, kuchenka mikrofalowa i inne,
 4. łazienka dla uczniów ( zakup płytek, armatury),
 5. zakup sprzętu ICT (komputer, monitor, drukarka, 2 boomboksy, sprzęt nagłaśniajacy, przenośny dysk twardy, odtwarzacz DVD Pioneer),
 6. zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

Do współrealizacji projektu dołączyli rodzice, przeznaczając łącznie 8000 zł na :

 • remont łazienek dla dzieci;
 • zakup doposażenia klas ( szafki indywidualne dla dzieci);
 • wykonanie szafek indywidualnych do szatni;
 • wykonanie biurek dla nauczycieli;
 • wymianę blatów we wszystkich stolikach szkolnych

Rodzice zaoferowali również bezinteresowną pomoc przy realizacji projektu, pomagając przy modernizacji stolików szkolnych. Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta Zator i Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Grodzisku wszystkim, którzy przyczynili się do modernizacji i wzbogacenia placówki.

Realizację projektu koordynowała Dyrektor Szkoły mgr Dorota Gargas.

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl