do góry

Ochrona środowiska

Znaleziono 21 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3

IX Sprzątanie rzeki Skawy 2019-04-26

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej wraz z samorządami zaprasza na IX Sprzątanie rzeki Skawy 27.04.2019

zobacz więcej

Program ochrony środowiska dla Gminy Zator 2018-11-21

UCHWAŁA NR LIII/442/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r

zobacz więcej

Nielegalny wywóz ziemniaków do krajów Unii Europejskiej 2018-08-09

W związku z nielegalnym wywozem ziemniaków konsumpcyjnych do krajów Unii Europejskiej ...

zobacz więcej

WAŻNA INFORMACJA !!! 2018-05-18

Przypominamy, że do kontenerów na odpady zielone MOŻNA WYRZUCAĆ WYŁĄCZNIE: liście, chwasty, skoszoną trawę, drobne gałęzie w formie zezrębkowanej. Z uwagi na fakt, że selektywnie gromadzone odpady zielone mają trafiać do kompostowania należy je wrzucać do pojemnika bez worków i innych opakowań, w których zostały dostarczone.

zobacz więcej

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE 2018-04-12

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 8 do 15 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE 2018-03-13

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r, poz 1257.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1405)

zobacz więcej

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) 2018-03-09

Z uwagi na wejście w życie dnia 28 lutego 2018 r. na terenie całego kraju rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

zobacz więcej

Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych (szamb) 2018-03-02

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na właścicielach nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej spoczywa obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-12

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/262/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków

zobacz więcej
  • 1
  • 2
  • 3
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl