do góry

Ochrona środowiska

Znaleziono 12 wiadomości.

  • 1
  • 2

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-12

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/262/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków

zobacz więcej

Uchwała antysmogowa - gminy zobligowane do kontroli przestrzegania przepisów w sprawie ochrony powietrza 2017-06-30

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w dniu 23 stycznia 2017 roku uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

zobacz więcej

UWAGA!! Kolejne zmiany dotyczące wycinki drzew 2017-06-07

Z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące zasad wycinki drzew.

zobacz więcej

Oceny energetyczne w ramach projektu wymiany kotłów 2017-04-28

Oceny energetyczne na terenie gminy Zator mają być wykonywane sukcesywnie od dnia 2 maja 2017 r.

zobacz więcej

Program ochrony środowiska dla Gminy Zator 2017-04-18

Program ochrony środowiska dla Gminy Zator na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

zobacz więcej

Urząd Miejski w Zatorze przypomina 2017-02-23

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w niezbędną liczbę pojemników do gromadzenia odpadów

zobacz więcej

Rewolucyjne zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów 2017-01-03

Wraz z nowym rokiem zmianie uległy przepisy dotyczące wycinania drzew. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r

zobacz więcej

Wymiana kotłów - lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz prezentacja ze spotkania 2016-12-29

W załączeniu link do wykazu firm produkujących kotły spełniające wymogi Ekoprojektu/RPO

zobacz więcej
  • 1
  • 2
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl