do góry

Obwieszczenia

Znaleziono 4 wiadomości.

OBWIESZCZENIE Burmistrz Zatora zawiadamia 2016-07-12

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"...

zobacz więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2016-07-12

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze w km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00"

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Zatora 2016-06-28

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE: Burmistrz Zatora zawiadamia 2016-06-17

Zostało wydane postanowienie znak DZ-6220.1.2016 z dnia 16-06-2016r stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze ...

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl