do góry

Obwieszczenia

Znaleziono 23 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3

Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.1.2020 z dnia 10.06.2020 r. 2020-06-12

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku wodnego w Zatorze"

zobacz więcej

Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.12.2019 z dnia 26.05.2020r 2020-05-29

Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.12.2019 z dnia 26.05.2020r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K, ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”

zobacz więcej

Obwieszczenie Burmistrza Zatora 2020-05-25

o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "BUDOWA PARKU WODNEGO W ZATORZE”

zobacz więcej

Obwieszczenie Burmistrza Zatora 2020-05-25

Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.10.2019 z dnia 25.05.2020r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie budynku produkcyjno-magazynowego, rozbudowie oraz przebudowie wiaty, budowie budynku magazynowego, budowie muru oporowego, 14 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

zobacz więcej

Obwieszczenie Burmistrza Zatora 2020-04-07

sprawa znak: DZ.6220.12.2019 z dnia 31.03.2020r o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K, ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”

zobacz więcej

Postanowienie z dnia 03.03.2020 roku w sprawie sprostowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-03-04

Postanowienie z dnia 03.03.2020 roku w sprawie sprostowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: DZ.6220.9.2019 z 17.02.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

zobacz więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2020-02-21

po rozpatrzeniu wniosku Wytwórni Napojów Chłodzących Sławomir Folga, Marek Księżopolski Sp.J SAHARA

zobacz więcej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-02-21

dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

zobacz więcej

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego sprawa znak: WS-II.7570.8.23.2019 z dnia 10.01.2020r 2020-01-15

O wydaniu decyzji o pozwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 85/1 obr.2 w Zatorze w celu przeprowadzenia prac geologicznych w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 2019-12-14

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągow Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 85/1 o pow. 0,2419 ha (KW nr KRIE/00067079/5), obr. 2 jedn. ewid. Zator - miasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie

zobacz więcej
  • 1
  • 2
  • 3
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl