do góry

Gospodarka odpadami w 2018 roku

Gospodarka odpadami od 1 stycznia 2018r.

W miesiącu listopadzie 2017r. Gmina Zator podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o. w Krakowie, ulica Barska 12, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego, w którym udział wzięły dwie firmy. Zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmie się Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu, ulica Nadwiślańska 36 wyłonione w drodze przetargu. Realizacja umów rozpocznie obejmować będzie okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Odpady segregowane oraz zmieszane odpady komunalne odbierane będą na dotychczasowych zasadach. Zwiększono liczbę punktów odbioru odpadów zielonych. W wyznaczonych punktach gminy w okresie od kwietnia do 15 listopada ustawione zostaną na stałe kontenery. Pojemniki ustawione zostaną w następujących miejscach:

 • Zator, ul. Bugajska – obok przystanku autobusowego
 • Zator, ul. Piastowska – naprzeciwko Agropunktu
 • Zator, ul. Chrzanowska – za remizą OSP
 • Zator, ul. Ks. Wacława – obok placu zabaw
 • Palczowice – za przejazdem kolejowym, al. Kasztanowa
 • Trzebieńczyce – obok placu zabaw
 • Graboszyce – w pobliżu dworku
 • Grodzisko – za sklepem WIZAN
 • Laskowa – boisko
 • Łowiczki – obok przedszkola
 • Podolsze – skrzyżowanie ul. Zatorskiej z ul. Nad Skawą (obok wału)
 • Podolsze – Podjarki, obok placu zabaw
 • Smolice – za sklepem WIZAN
 • Rudze – obok sklepu WIZAN

Pozostałe odpady tj. odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, odpady niebezpieczne, zużyte opony oraz odpady z remontu (gruz budowlany oraz odpady wykończeniowe
i izolacyjne) odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Zatorze, ul. Piastowska 24 (obok AGROPUNKTU) do dnia 30 listopada
w każdą środę w godzinach od 10ºº do 18ºº i w sobotę w godzinach od 8ºº do 14ºº. Dodatkowo objazdowy system zbiórki elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych przeprowadzony zostanie wiosną 2018r.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl