do góry
Strona główna / Gospodarka / Informacje o środowisku / Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Znaleziono 19 wiadomości.

  • 1
  • 2

Obwieszczenie Burmistrza Zatora 2020-04-07

sprawa znak: DZ.6220.12.2019 z dnia 31.03.2020r o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K, ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”

zobacz więcej

Postanowienie z dnia 03.03.2020 roku w sprawie sprostowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-03-04

Postanowienie z dnia 03.03.2020 roku w sprawie sprostowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: DZ.6220.9.2019 z 17.02.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

zobacz więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2020-02-21

po rozpatrzeniu wniosku Wytwórni Napojów Chłodzących Sławomir Folga, Marek Księżopolski Sp.J SAHARA

zobacz więcej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-02-21

dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

zobacz więcej

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego sprawa znak: WS-II.7570.8.23.2019 z dnia 10.01.2020r 2020-01-15

O wydaniu decyzji o pozwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 85/1 obr.2 w Zatorze w celu przeprowadzenia prac geologicznych w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 2019-12-14

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągow Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 85/1 o pow. 0,2419 ha (KW nr KRIE/00067079/5), obr. 2 jedn. ewid. Zator - miasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie

zobacz więcej

Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości 2019-12-11

informację o wydaniu postanowienia z dnia 09.12.2019r. znak OŚ.6220.2.2019r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rodzinny Park Rozrywki „Energylandia” na terenie gminy Przeciszów i gminy Zator.

zobacz więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-09-30

Na wniosek Wytwórni Napojów Chłodzących Sahara....wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

zobacz więcej

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora - etap B 2019-03-13

Informujemy, że z dniem 7 marca 2019 roku weszła w życie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Zatora (etap B).

zobacz więcej

OBWIESZCZENIE 2018-03-13

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r, poz 1257.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1405)

zobacz więcej
  • 1
  • 2
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf 15-05-28 13:27 89.42KB Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf pobierz
Pisma o opinie do RDOŚ i PPIS.pdf Pisma o opinie do RDOŚ i PPIS.pdf 15-05-28 13:27 95.29KB Pisma o opinie do RDOŚ i PPIS.pdf pobierz
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf 15-05-28 13:27 84.6KB Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij