do góry
Strona główna / Gospodarka / Projekty i inwestycje w gminie / Projekty i programy dofinansowane z UE / Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zator

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zator

Znaleziono 3 wiadomości.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów 2020-04-03

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującego nieruchomości stale zamieszkałe, przeprowadzony zostanie w miesiącu kwietniu odbiór spod posesji odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

zobacz więcej

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zator 2019-09-05

Gmina realizuje obecnie projekt nr RPMP.05.02.02-12-1153/17, pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zator.”.

zobacz więcej

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Zator 2018-12-19

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego prowadzonego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wyłoniony został Wykonawca robót. Oferowana przez niego kwota jest wyższa niż zakładana, co wpłynie również na wzrost wartości całkowitej projektu.

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl