do góry

Grodzisko

Główne informacje

 • średnia wysokość 257 m n.p.m.,
 • powierzchnia wsi 1,99 km2,
 • Liczba mieszkańców - 551

Wykaz zabytków wsi Grodzisko

Statut sołectwa Grodzisko

Zmiana statutu sołectwa

 1. UCHWAŁA NR IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw i osiedli (tekst pierwotny)
 1. Pierwsza zmiana statutu (dotyczy wyłącznie sołectw):
  UCHWAŁA Nr XVIII / 119 / 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Zator
 1. Druga zmiana statutu (dotyczy wszystkich sołectw i osiedli):
  Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli
 1. Trzecia zmiana statutu (dotyczy wszystkich sołectw i osiedli):
  UCHWAŁA NR VI/30/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli

Radny 

 • Krystian SZCZYGIEŁ

Sołtys

 • Piotr Polanek

Rada Sołecka

 • Gargas Dorota
 • Mrowiec Czesława
 • Nowotarski Daniel
 • Ryszka Rafał
 • Śmiech Marta
 • Szczygieł Krystian

Wieś malowniczo położona na progu Pogórza Karpackiego, przy trasie kolejowej Spytkowice - Wadowice. Lokowana w XIII w., następnie nadana przez Bolesława Wstydliwego klasztorowi Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie, później własność książąt oświęcimskich, w XVI i XVII w. własność Myszkowskich, następnie Lubomirskich, ostatnio Potockich. We wsi - ślady warownego grodziska z okresu kultury łużyckiej (1300-1100 lat p.n.e.) oraz z wczesnego średniowiecza (XI w.), najlepiej zachowane wśród istniejących w dorzeczu górnej Wisły. Ten stosunkowo duży obiekt, położony szczególnie korzystnie na wyniosłym wzgórzu dominującym nad doliną Skawy, otoczony był podwójnym wałem i fosą wyraźnie widocznymi w terenie. Część grodziska zniszczona została przez kamieniołom, co w znacznej mierze ogranicza możliwości interpretacyjne przeprowadzonych badań archeologicznych, zwłaszcza dotyczących rzekomego zamczyska, o którym wspomina J. Długosz, a z ruin którego wzniesiono podobno obwarowania Zatora. Przeprowadzone ostatnio badania archeologiczne w miejscu projektowanej budowy szkoły potwierdziły obecność intensywnego osadnictwa z okresu kultury łużyckiej i średniowiecza. Natomiast wersja dotycząca średniowiecznego zamczyska, zbudowanego z białego kamienia nie znalazła jak dotąd potwierdzenia. W ostatnich latach wybudowano we wsi kaplicę p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecnie trwa wyposażanie wnętrza. Kaplica podlega parafii w Palczowicach.

Znaleziono 45 wiadomości.

Przedterminowe wybory na Burmistrza 2015-12-15

W związku z ustąpieniem ze stanowiska Pana Zbigniewa Biernata, Prezes Rady Ministrów, ołgasz przedterminowe wybory na Burmistrza Zatorza

zobacz więcej

Dobiegły końca kolejne remonty w placówkach oświatowych Gminy Zator. 2015-08-28

Przeprowadzone prace obejmowały remonty sal lekcyjnych, korytarzy (ułożenie płytek podłogowych, malowanie), klas, sanitariatów i zapleczy gastronomicznych w celu dostosowania ich do potrzeb oddziałów przedszkolnych

zobacz więcej

W dniu 20.05.2015 r. podpisano umowę na utworzenie 2 oddzielnych placów zabaw w Gminie Zator 2015-05-21

Podpisana umowa zakłada stworzenie placów zabaw w Gminie Zator dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach oraz placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grodzisku

zobacz więcej

Wybory sołeckie i rad osiedlowych 2015 2015-02-27

Wybory sołeckie na terenie Gminy Zator

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij