do góry

Grodzisko

Główne informacje

 • średnia wysokość 257 m n.p.m.,
 • powierzchnia wsi 1,99 km2,
 • Liczba mieszkańców - 483

Imprezy i wydarzenia kulturalne w 2016 roku:

 • 4 czerwca -  „Baśniolandia w Grodzisku”-  baśniowe  zabawy i konkursy, godz.15.00-16.30
 • 6. sierpnia – Piknik Piracki w Grodzisku, kolorowe tańce, zabawy, konkursy, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, godz.15.00-18.00, plac przy boisku sportowym w Grodzisku
  organizatorzy:Rada sołecka ,KGW Grodzisko, ROK Zator

Wykaz zabytków wsi Grodzisko

Statut sołectwa Grodzisko

Zmiana statutu sołectwa

Radny 

 • Małgorzata KAJFASZ

Sołtys

 • Piotr Polanek

Rada Sołecka

 • Bałuch Łukasz
 • Brańka Jakub
 • Giermek Roman
 • Kajdas Katarzyna
 • Kajfasz Małgorzata
 • Mrowiec Czesława
 • Szczygieł Krystian

Wieś malowniczo położona na progu Pogórza Karpackiego, przy trasie kolejowej Spytkowice - Wadowice. Lokowana w XIII w., następnie nadana przez Bolesława Wstydliwego klasztorowi Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie, później własność książąt oświęcimskich, w XVI i XVII w. własność Myszkowskich, następnie Lubomirskich, ostatnio Potockich. We wsi - ślady warownego grodziska z okresu kultury łużyckiej (1300-1100 lat p.n.e.) oraz z wczesnego średniowiecza (XI w.), najlepiej zachowane wśród istniejących w dorzeczu górnej Wisły. Ten stosunkowo duży obiekt, położony szczególnie korzystnie na wyniosłym wzgórzu dominującym nad doliną Skawy, otoczony był podwójnym wałem i fosą wyraźnie widocznymi w terenie. Część grodziska zniszczona została przez kamieniołom, co w znacznej mierze ogranicza możliwości interpretacyjne przeprowadzonych badań archeologicznych, zwłaszcza dotyczących rzekomego zamczyska, o którym wspomina J. Długosz, a z ruin którego wzniesiono podobno obwarowania Zatora. Przeprowadzone ostatnio badania archeologiczne w miejscu projektowanej budowy szkoły potwierdziły obecność intensywnego osadnictwa z okresu kultury łużyckiej i średniowiecza. Natomiast wersja dotycząca średniowiecznego zamczyska, zbudowanego z białego kamienia nie znalazła jak dotąd potwierdzenia. W ostatnich latach wybudowano we wsi kaplicę p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecnie trwa wyposażanie wnętrza. Kaplica podlega parafii w Palczowicach.

Znaleziono 40 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Szanowni Państwo Rolnicy i Gospodarze 2018-09-09

Obchody święta Plonów to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w kalendarzu staropolskich obrzędów rolniczych. W ciągu wieków dożynki mocno zakorzeniły się w tradycji naszego narodu.

zobacz więcej

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Graboszyce i Grodzisko oraz Laskowa i Trzebieńczyce 2018-05-22

Informujemy, że z dniem 12.05.2018 r. weszły w życie nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Graboszyce i Grodzisko oraz Laskowa i Trzebieńczyce.

zobacz więcej

Badanie ankietowe dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Zator 2018-04-10

W dniach 4 kwietnia – 12 maja br., ankieterzy odwiedzą Państwa w domach i zapytają m.in. jak często i jakimi środkami transportu podróżują Państwo do szkoły lub pracy, a także o preferencje i oczekiwania, w stosunku do publicznego transportu zbiorowego, z usług którego Państwo korzystacie

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

zobacz więcej

Przebudowa jazu w Grodzisku 2017-08-17

Decyzja o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych

zobacz więcej

Informacja o nadaniu nazw ulic w sołectwie Grodzisko 2016-12-29

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że Rada Powiatu Oświęcimskiego działając na wniosek Burmistrza Zatora w dniu 23 listopada 2016 r. przyjęła Uchwałę Nr XXV/250/2016 w sprawie zmniejszenia opłaty za...

zobacz więcej

Komunikat Ministerstwa Rozwoju 2016-12-07

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna

zobacz więcej

Planujesz wymianę starego pieca węglowego? Możesz otrzymać do 4 tys. zł dotacji! 2016-11-24

W związku z niewykorzystaniem środków budżetowych zaplanowanych na rok 2016, Urząd Miejski w Zatorze informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących dofinansowania wymiany starych kotłów węglowych do dnia 30 listopada 2016 r.

zobacz więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl