do góry
Strona główna / Gmina / Aktualności

Aktualności

Bojnice dziękują i pozdrawiają !!! 2009-02-13

Dziękuje włodarzom miasta i urzędnikom miejskiego ratusza za zorganizowanie i przygotowanie spotkania miast partnerskich oraz zorganizowanie pobytu w Zatorze.
František Tám dziękuje również za możliwość spotkania z przedstawicielami władz wojewódzkich i powiatowych oraz za możliwość poznania przedstawicieli różnych stowarzyszeń z rejonu naszej gminy. Spotkania były okazją do wymiany cennych opinii i doświadczeń dotyczących m.in. wspólnego członkowstwa w Unii Europejskiej oraz problemów ze „swojego podwórka” czyli dotyczących codzienności w zbliżonych liczebnie miejscowościach w krajach europejskich.
Składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do serdecznego przyjęcia słowackich gości, z wielką sympatią odnosząc się do występujących artystów na zatorskiej scenie.
Burmistrz Tam pragnie serdecznie podziękować za bardzo miłą gościnę, doskonałą opiekę oraz wspaniałą kuchnię głównie zatorskiemu „River Parkowi” nad Skawą, słowaccy goście czuli się tam jak w domu. Za serdeczną gościnę dziękuje również Ośrodkowi Wypoczynkowemu „Karpik” w Graboszycach i schronisku w Grodzisku.
Szczególnie cenna w czasie spotkań miast partnerskich jest możliwość wymiany doświadczeń, żyjemy w jednym, wielkim, europejskim domu i musimy uczyć się przeciwdziałać problemom w sposób skuteczny oraz sprawdzony.
Wzajemne wizyty obu naszych miast służą zacieśnianiu partnerstwa i przyjaznych relacji międzynarodowych, a sukcesy i troski są przecież bardzo podobne.
Wprowadził: Karol Matyjasik 2015-06-08 10:12
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl