do góry

Złota Łuska 2019

29 maja br. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się Zatorska Gala Przedsiębiorczości – cykliczne spotkanie przedstawicieli samorządu z przedsiębiorcami z Gminy Zator.

Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Gospodarcze oraz Wyróżnienia Burmistrza Zatora „Złota Łuska” dla najlepszych firm, które w 2018 roku w znaczącym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców i przyczyniły się do społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy Zator

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014rlink zewnętrzny. Nagrody i Wyróżnienia Gospodarcze Burmistrza Zatora „Złote Łuski” przyznawane będą w następujących kategoriach:

  1. „Złota Łuska” w kategorii „Firma Roku”
  2. „Złota Łuska” w kategorii „Promotor Turystyki”
  3. „Złota Łuska” w kategorii „Wybitne Zaangażowanie Społeczne

W 2018 roku rekomendowano łącznie 16 przedsiębiorców do wyróżnienia i nagrodzenia nagrodą gospodarczą „Złota Łuska”.

Wyróżnienie Gospodarcze Burmistrza Zatora „Złota Łuska” w kategorii „Firma Roku” otrzymali

CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. z o. o. Sp.k.

Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora „Złota Łuska” w kategorii „Firma Roku” otrzymała firma SUPERMARKET HANA

Wyróżnienie Gospodarcze Burmistrza Zatora „Złota Łuska” w kategorii „Promotor Turystyki” otrzymali:

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA

Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora „Złota Łuska” w kategorii „Promotor Turystyki” otrzymała firma WESTERN CAMP RESORT

Wyróżnienie Gospodarcze Burmistrza Zatora „Złota Łuska” w kategorii „Wybitne Zaangażowanie Społeczne” otrzymali

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE

Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora „Złota Łuska” w kategorii „Wybitne Zaangażowanie Społeczne” otrzymała firma PROTECH Sp. z o. o.

Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora „Złota Łuska” w kategorii „Nagroda Specjalna” otrzymała firma ZATORLAND oraz ENERGYLANDIA.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl